Foreldrekonferanser, Hornnes

Vi ønsker foresatte og elev velkomne til foreldrekonferanse i uke 46 og 47.

Dere vil få tilsendt invitasjon fra kontaktlærer.