Foreldremøte avd. Hornnes

Torsdag 14. oktober kl. 17.30

 

Invitasjon til foreldremøte

 

Vi inviterer til foreldremøte for VG1 og VG2 på Setesdal Videregående skole, avd Hornnes,

Torsdag 14. oktober 2021

 

Sted: Kantina i bygget på motsatt side av hovedbygget

 

Program:

Kl. 1730                   Informasjonsmøte for foresatte for elever på Elevheimen

Kl. 1800 - 1900        Informasjon om skolen; Rektor og avdelingsledere

                                Informasjon fra Politi og Helse

Kl. 1900 – 2000        Klasseforeldremøter – oppmøte i klasserom i hovedbygget –

                                Rådgivere presenterer seg.

 

Vi ber om at gjeldende smittevernråd følges og oppfordrer til å ikke møte ved sykdom/luftveissymptomer.

 

Det vil bli servert noe enkelt å bite i, men det er ikke behov for påmelding.

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen

Susan Furrebøe og Trond Haugom

Avdelingsledere ved avd Hornnes

Til toppen