Gjenåpning av skole for Setesdal vgs avd Hornnes

Informasjon til elever og foreldre/foresatte

Regjeringen har bestemt at samfunnet gradvis skal åpnes opp, og elevene skal møte på skolen igjen. Det er gitt rom for lokale tilpasninger. For Setesdal vgs avd Hornnes skal 2STB, 3STB, 3STC og 3PBY møte på skolen kl.07.50 tirsdag 12.mai og 1BAA,1HOA, 1HOB, 1TPA, 1STB, 2BTA, 2BUA og 2HFA torsdag 14.mai kl. 07.50.

 

Undervisning på skolen - basisrom:

Gruppe

Ukenr

Oppmøte på skolen

Ukenr

Oppmøte på skolen

Rom

Inngang

1BAA

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

309+Smeland

"gamlebygget"

1HOA

20, 22,24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

122

"Nybygget"

1HOB

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

205

"gamlebygget"

1TPA

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

123+verksted

"Nybygget"

2BTA

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

109+Smeland

"Nybygget"

2BUA

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

208

"gamlebygget"

2HFA

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

207

"gamlebygget"

1STB

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

Kantina

Nødutgang

2STB

20, 22, 24

man, tirs og ons

21, 23

tors og fre

Kantina

Nødutgang

3STB

20, 22, 24

man, tirs og ons

21, 23

tors og fre

122

"gamlebygget"

3STC

20, 22, 24

man, tirs og ons

21, 23

tors og fre

103+111

"Nybygget"

3PBY

20, 22, 24

man, tirs og ons

21, 23

tors og fre

204+205

"gamlebygget"

 

Unntak:

Tirsdag 12. mai.:

Økonomi og ledelse møter i klasserom 122 inngang «nybygget»

Internasjonal engelsk møter i lasserom 121 Inngang «gamlebygget»

Matematikk R1 møter i klasserom 123 inngang «nybygget»

De som har studiedag kan fordype seg i fagene hjemme.

 

Klasserom for programfag:

Dette kommer vi tilbake til

 

Hygiene:

  1. Ikke kom på skolen ved sykdom.

Er du usikker ring koronatelefonen på 911 24 143. Åpent kl 9-12 og 13-15.30

  1. Ivareta/hold god hygiene
  2. Reduser kontakthyppigheten mellom personer

Elever og ansatte må vaske hendene ved ankomst på skolen.

Elevene skal i størst mulig grad ha sin faste plass på skolen. Hvis andre stoler/bord skal benyttes så skal de smittevaskes.

Vi følger myndighetenes anbefalinger om hyppigere renhold.

Unngå kø på toalettene – vent på gangen.

Det merkes 1 meter foran vaskene i gangene.

Vennligst gjør dere kjent med retningslinjene på denne nettsiden før mandag:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

 

Kantine:

Kantina vil være stengt. Elevene må ta med seg niste, som etes på arbeidsplassen eller ute. Husk vask av hender før og etter måltid.

 

Transport:

Det oppfordres til å bruke minst mulig offentlig transport. Sykkel er et godt alternativ.

Hvis offentlig transport benyttes så skal det være foreskreven avstand mellom passasjerene. I praksis kan vi si at bussene har halv kapasitet.

 

Elevheimen:

Det blir mulig for de elevene som skal tilbake på skolen, å overnatte på Elevheimen i tilknytting til de dagene de skal ha undervisning. Egne retningslinjer blir utarbeid for de som bor der. I de retningslinjene vil det bl.a gå frem at besøk skal gå føre seg på utsida av bygget.

 

Helsesykepleier:

Helsesykepleier vil ha kontortid på Hornnes tirsdag 09.00-14.00 og fredag kl 09.00-12.00.

 

Helse:

Alle som kommer på skolen skal være friske og det er lite smitte i distriktet vårt. Vi har ivaretatt myndighetenes krav og anbefalinger, så dette blir en trygg og god skolehverdag.

 

 

Vi ser veldig frem til å treffe igjen elevene til mandag!

 

 

Med hilsen

Jens Petter Røed

Avd. leiar Hornnes

Setesdal vidaregåande skule

Til toppen