Informasjon fra Lånekassen

Lånekassen gir nå alle elever som søkte om tilleggslån korona våren 2021 muligheten til å få 10 400 kroner av lånet gjort om til stipend

Det innebærer at alle må sende dokumentasjon til oss som bekrefter at:  

  • de hadde nedgang i arbeidsinntekt i perioden 16. juni 2020–15. juni 2021 
  • koronasituasjonen var årsaken til nedgangen  

Veiledningsfilm

Til toppen