Informasjon til elever og foreldre/foresatte

Alle på skolen tirsdag 2. juni

Myndighetene har bestemt at skolene skal åpne helt opp igjen for undervisning, og at 1 meter regelen ikke er gjeldende i klasserommene. For Setesdal vgs avd Hornnes vil det si at elevene fra og med tirsdag 2.juni møter hver dag på skolen om ikke annet er spesielt avtalt. Elevene skal møte i klasserommene de hadde før skolestengingen i forbindelse med koronasituasjonen. Skolen følger vanlig plan for timene dvs. at første time begynner kl 07.50. Det er i skolehverdagen fortsatt viktig å forholde seg til smittevernreglene som er utarbeidet.

 

Undervisning på skolen:

Hver dag fra kl 07.50.

 

Klasserom:

Klasserom som før «korona-stengingen»

Elevene har sin faste plass i klasserommet. Andre stoler/bord skal ikke benyttes.

 

Friminutt:

I friminuttene er vi på den faste plassen i klasserommet eller ute.

Ikke «besøk» elever i andre klasserom.

Husk 1 meter regel gjelder for oss utenfor klasserommet i friminuttene.

Unngå store samlinger av folk.

 

Hygiene:

Fortsatt gjelder:

  1. Ikke kom på skolen ved sykdom.

Er du usikker ring koronatelefonen på 911 24 143. Åpent kl 9-12 og 13-15.30

  1. Ivareta/hold god hygiene
  2. Reduser kontakthyppigheten mellom personer

Elever og ansatte vasker hendene ved ankomst på skolen.

Vi følger myndighetenes anbefalinger om hyppigere renhold.

 

Kantine:

Kantina vil være stengt. Elevene må ta med seg niste, som etes på arbeidsplassen i klasserommet eller ute.

 

Transport:

Det oppfordres til å bruke minst mulig offentlig transport.

Hvis offentlig transport benyttes så skal det være foreskreven avstand mellom passasjerene.

 

 

 

Elevheim:

Se egne retningslinjer.

 

Helsesykepleier:

Helsesykepleier vil ha kontortid på Hornnes tirsdag kl. 09.00-14.00 og fredag fra kl 09.00-12.00.

 

Helse:

Alle som kommer på skolen skal være friske og det er lite smitte i distriktet vårt. Vi har ivaretatt myndighetenes krav og anbefalinger, så dette blir en trygg og god skolehverdag.

 

 

God pinse!

 

 

Med hilsen

Jens Petter Røed

Avd. leiar Hornnes

Setesdal vidaregåande skule

Til toppen