Klage på karakter

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Privatister som tar fag fra videregående skole kan klage på eksamenskarakterer.

Hvis du vurderer å klage på en standpunktkarakter eller karakter etter muntlig eller praktisk eksamen, kan du be om begrunnelse for karakteren. Dette må du gjøre innen klagefristen som er 10 dager fra karakteren er gjort kjent, eller fra den dagen du har mottatt begrunnelse for karakteren.

Slik går du frem for å klage på karakter

Til toppen