Opning av skulen veke 20

Informasjon og plan

Vi må ta omsyn til følgjande:

  • Alle må gjere seg kjent med føringane i smittevern rettleiaren:
  • https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/
  • Vi trenger tid til å førebu gradvis oppstart av skulen, dvs. at ingen elevar kjem på skulen måndag 11. mai, men dei første kjem tysdag 12. mai i hht planen nedanføre.
  • I løpet av måndagen vil elevane få informasjon om kva undervisningsrom som skal brukast og korleis undervisninga vil gå føre seg dei neste 4 vekene.
  • Alle elevane kan ikkje vere på skulen samtidig på grunn av smittevernreglane. Det er difor nødvendig å tilpasse oppmøtedagane.
  • Ein må kombinere oppmøte på skulen med digital opplæring, men alle skal få eit regelmessig tilbod på skulen.
  • Vi kan måtte bruke alternative lokalar i undervisninga.
  • Elevane må halde en meters avstand til kvarandre.
  • Skulen har laga eigen opptrappingsplan som sikrar at alle elevane kjem på plass innan 15. mai. Sjå nedanføre.

UNDERVISNINGSPLAN SETESDAL VGS AVD HORNNES FRÅ 12. MAI

         

Gruppe

Vekenr

Oppmøte på skulen

Vekenr

 

1BAA

20, 22, 24

tors og fre

21, 23,

man, tirs, ons

1HOA

20, 22,24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

1HOB

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

1TPA

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

2BTA

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

2BUA

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

2HFA

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

1STB

20, 22, 24

tors og fre

21, 23

man, tirs, ons

2STB

20, 22, 24

man, tirs og ons

21, 23

tors og fre

3STB

20, 22, 24

man, tirs og ons

21, 23

tors og fre

3STC

20, 22, 24

man, tirs og ons

21, 23

tors og fre

3PBY

20, 22, 24

man, tirs og ons

21, 23

tors og fre

         

Måndag 11. mai fell bort for alle elevane.

 

 

Kantine:

Kantina vil vere stengd. Elevene må ta med seg niste, som dei et på arbeidsplassen eller ute.

 

Transport:

Bussane går som normalt. Det blir oppmoda til å bruke minst mogleg offentleg transport. I nærområdet er sykkel greitt å bruke. Viss ein brukar offentleg transport så hugs å halde avstand.

 

Elevheimen på Hornnes:

Det blir mogleg for dei elevane som skal tilbake på skulen, å overnatte på Elevheimen i tilknytting til dei dagane dei skal ha undervisning her. Eigne retningslinjer blir utarbeidd for dei som bur der. I dei retningslinene vil det bl.a gå  fram at besøk skal gå føre seg på utsida av bygget.

 

Helsesjukepleiar:

Helsesjukepleiar vil ha kontortid på Hornnes tysdag mellom kl. 09.00 og 14.00 og fredag mellom kl. 09.00-12.00.

 

Helse:

Alle som kjem på skulen skal vere friske, og det er lite smitte i distriktet vårt. Vi har ivaretatt krav og anbefalinger, så det blir ein trygg og god skulekvardag.

 

Vi ser fram til å treffe att elevane i vekene som kjem!

 

Helsing

Birgit Attestog

rektor

Til toppen