Privatisteksamen våren 2022

Privatistportalen er åpen for oppmelding fra 15.januar til og med 1.februar (kl.23.55).

I denne perioden kan privatister melde seg opp til eksamen og søke om tilrettelegging i portalen. Det er ikke mulig å melde seg opp eller søke tilrettelegginger etter fristens utløp.

I forbindelse med oppmeldingen velger kandidatene hvilken eksamensskole de ønsker å avlegge eksamen ved. Hvilke eksamensskoler som kan velges for ulike fagkoder, er koordinert av Seksjon for eksamen og dokumentasjon i samråd med eksamensskolene. Kandidater som ønsker å avlegge eksamen i Kristiansand, må velge «Eksamenskontoret i Agder». Når eksamensplanleggingen er ferdigstilt, vil kandidatene kunne se oppmøtedato og -sted i Privatistportalen. Kandidatene vil også finne sine karakterer i portalen når disse foreligger.

Vi minner om at privatister har et selvstendig ansvar for oppmelding til eksamen, søknad om tilrettelegging og for å tilegne seg informasjon om alle forhold ved eksamen.

Informasjon om privatisteksamen og lenke til Privatistportalen finnes på www.agderfk.no/privatist

Ta kontakt med Seksjon for eksamen og dokumentasjon på tlf.: 38077400 hvis du har spørsmål.

Til toppen