Refusjon av eksamensgebyr

Hvis du var elev i avgangskullet 2019/2020 eller 2020/2021, og fikk karakteren 1 eller IV, kan du få refundert privatistgebyret hvis du går opp til eksamen våren 2022. Refusjon av privatistgebyret vil bli utbetalt etter at du har avlagt eksamen.

Eksamenskurs- Agder fylkeskommuneksamens

Til toppen