Studievalg 2021

Studieorienteringsdagen for vg3-elever blir i år digital

1. Februar kl. 12.00 - 14.20.

Program og tidspunkter er satt, og vi har laget en programside for dagen dere er invitert:

https://www.uia.no/kampanjer/universitetsturneen/studieorienteringsdag-01-02-2021

 

UiA
Chat med våre studenter (NYTT)

Vi har investert i en ny løsning der vi legger til rette for at søkere kan komme i direkte kontakt med studenter, når som helst, hver dag, helt fram til søknadsfristen 15. april (minst). Dette håper vi kan gi søkerne muligheten til å få svar på de spørsmålene de gjerne har stilt når de har møtt studenter ansikt til ansikt. Studenter kan svare på litt andre ting enn det UiA kan, og det er dette vi håper å gjøre mer tilgjengelig nå. Dette er aktivt fra 1. januar.

Du finner chat’en her:
https://www.uia.no/student-chat

 

Lærerutdanning for deg som ikke har 4 i matte
 

Info til vg3-elever som planlegger å søke lærerutdanningen: Matematikkurs for elever i vgs som mangler 4-kravet. NB søknadsfrist om å melde seg opp som privatist.

Nettbasert matematikkurs for søkere til lærerutdanning over hele landet – frist 1. februar

Som kjent må søkere til lærerutdanning blant annet ha gjennomsnittskarakter fire i fellesfaget matematikk for å kvalifisere for opptak. Fra 2016 ble det arrangert sommerkurs for søkere som ikke møtte matematikkravet. Dette ble arrangert siste gang i 2019. Fra 2020 har Kunnskapsdepartementet finansiert et kurs for de som har karakter tre i matematikk og ønsker å kvalifisere seg for opptak til lærerutdanning ved å ta privatisteksamen. Informasjon om dette ble også sendt ut i fjor.  

Kurset er nettbasert og rettet mot elever og studiesøkende over hele landet. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr kurset i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK).

Det er løpende påmelding frem til fulltegnet kurs, eller til 1. februar. Tilbudet er gratis, men deltakerne må selv finansiere privatisteksamen.

 

Relevant info fra henholdsvis VTFK og USN ligger her:

https://www.vtfk.no/skoler/horten-vgs/meny/opplaringstilbud/nettundervisning/nettundervisning/fagtilbud/matematikkurs-pp-y/

https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-og-lektorutdanning/matematikkurs-for-kommende-larere/

 

NTNU
 

På grunn av Korona situasjonen har NTNU avlyst både Teknologiuka for jenter 2020 og Teknologidagene 2020 og 2021 som vi skulle arrangere for videregående elever. Som et alternativ har vi laget en YouTube-serie der vi følger seks kvinnelige studenter som tar utdanning innen teknologi, ingeniør og realfag i et semester. Serien har som mål å motivere og inspirere flere jenter til å ta en utdanning innen teknologi, ingeniør og realfag. Selv om målgruppen til serien er jenter i videregående skole så er serien like relevant for gutter og for de som ikke ønsker å ta en teknologi-, ingeniør- eller realfagsutdanning.

 

I serien får vi et innblikk i jentene sin studiehverdag, hvordan det er å flytte til en ny by, studiestart, fadderuke osv. Vi får være med på jentene sine opp- og nedturer, muligheter og utfordringer.

 

Serien heter «Jævli flink», og det blir lansert 12 episoder i serien. Se trailer og episodene på NTNU student sin YouTube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=sF_ZB5WLEto&list=PL4nvO1Mxs-KV8LFXLHPzeTDeMEvQBDS4o&index=6

 

NLA Høgskolen Bergen, Oslo og Kristiansand

Studieorientering på nye måter 
Fristen for å søke på videre studier er 15. april, og smittesituasjonen betyr at elevene deres må få studieinformasjon på nye måter i år. Vi vet at mange av deres elever vil finne noen av NLA Høgskolens studier attraktive, og derfor sender vi her lenker til filmer om høgskolen som kan vises for dem.  

Vera og Fredrik forteller om NLA Høgskolen 
I denne filmen møter dere to av våre studenter som forteller om studietilbudet ved NLA  på ca 10 minutter.  

Økonomiutdanning i to byer 
Nyhet dette året er at NLA fra høsten 2021 tilbyr økonomiutdanning også på campusen i Kristiansand! Det betyr at NLA Hauge School of Management har tilbud om bachelorgrader i Innovasjon og ledelse og Økonomi og administrasjon, både i Kristiansand og Oslo. Her er lenke til film som presenterer økonomiutdanningene  

Informasjon om videre studier, karakterkrav etc finner du på samordnaopptak.no
https://sok.samordnaopptak.no/#/admissions/6

 

Søknadsfristen til samordna opptak for studier på høyskole og universiteter er 15 april med noen få unntak. Se https://www.samordnaopptak.no/info/

 

Jeg kommer rundt i vg3 klassene i løpet av mars måned for å orientere om søknaden, dersom du har spørsmål er det bare å komme innom rådgiver.

 

Mvh Trond Haugom, Rådgiver.

Til toppen