Pedagogisk plattform

Trivsel + motivasjon → mestring + utvikling = læring

Vi skal:

  • vere bevisste på vår eigenart
  • vere ein skule der tradisjon og nytenking går hand i hand
  • vere ein skule som utviklar seg i takt med samfunnet
  • stimulere til læring og vekst i eit inkluderande og samarbeidande miljø
  • støtte kvarandre og gjere kvarandre gode
  • motivere heile mennesket til utvikling
Til toppen