Besøk av Tore Renberg, Valle

Torsdag 7. mars var vi på Setesdal vgs avdeling Valle så heldig at vi fikk besøk av forfatter Tore Renberg

To personer sitter på en pianokrakk, Foto. - Klikk for stort bildePia Rosseland og Tore Renberg Jon Terje Hegghaug

Ikke bare fikk vi et innblikk i hans nyeste bok, men et et godt innblikk i flere av bøkene hans, innblikk i livet hans, hvordan han arbeider, blir inspirert og at han i det generelle er en mann i bevegelse slik som forfatterskapet hans bærer prov av.

Elevene var engasjerte og hadde inngående spørsmål til ulike bøker, prosesser, tanker og ideer rundt bøkene og hvordan de har kommet til liv.

Pia Rosseland, en av de ivrige leserne av Renbergs bøker, var en av de heldige som fikk en bok med signatur etterpå.

Renberg uttrykte også entusiasme og inspirasjon over samtale med enkeltpersoner han møter på sine reiser og kom i god samtale med Sigurd Brokke om innsamling av ord fra Valle dialekten, samt at han fikk høre en liten slått Sigurd spilte på munnharpe.