Videregående skole

Tilbake til gult nivå

Setesdal vidaregåande skule går over frå rødt, til gult nivå frå og med onsdag 20.januar. Det vil seie at alle elevane møter som normalt i sine vanlege klasserom. Hugs å vaske hendene, holde avstand og vere heime om du har symptom på covid-19.

 

Velkomne til ein god og trygg skulekvardag!

Aktuelt

Til toppen