Videregående skole

Utvidelse av skoletilbudet

27. mai varslet regjeringen at det innføres et nytt system for å avgjøre smitteverntiltak. Det innebærer en såkalt trafikklys-modell med rødt, gult og grønt nivå. Tiltakene er bestemt ut fra hvilket nivå man er på og det er de sentrale myndighetene som avgjør hvorvidt smitten er på rødt, gult eller grønt nivå.

Slik situasjonen er i dag er smitten på gult nivå, og skolene skal følge retningslinjene for gult nivå.

Les mer her

 

Aktuelt

Til toppen