Setesdal Videregående Skule

Ta sjansen - meld deg på!

UKM er en kulturarena for ungdom mellom 13 og 20 år.  Alle kommunene i Agder har sine lokale festivaler i løpet av februar og mars hvert år.

Vis fram ditt talent!

Ung kultur møtes

Skal du søke på videregående skole til høsten?

Her kan du se hvilke tilbud vi har på Setesdal VGS. Søknadsfristen er 1. mars.

Våre utdanningstilbud skoleåret 2024/2025

 

Ønsker du å gå på Transport & logistikk på Setesdal vidaregåande i 2024?


Frå våren 2024 kan du søke på Transport & logistikk på Setesdal VGS med oppstart i august 2024.


Dette er framtidsretta yrke som me treng i distriktet vårt!

Her kan du lese mer om utdanningsprogrammet

Aktuelt

Til toppen