Setesdal Videregående Skule

Setesdal vgs vil følge regjeringen sine anbefalinger og gå over til grønt nivå fra og med mandag 17.januar. Det vil si at alle elever følger ordinær planlagt undervisning på skolen eller i utplasseringsbedrift.

For mere informasjon fra Agder fylkeskommune se

https://agderfk.no/aktuelt/vgs-pa-gront-niva-fra-mandag-17-januar.40971.aspx  

Flytskjema luftveissymptomer (PDF, 131 kB)

Koronainformasjon fra Agder fylkeskommune

Selvtesting korona - instruksjonsvideo

Gjeninnfører unntak fra fræværsreglene ut skoleåret

 

 

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

Aktuelt

Til toppen