Setesdal Videregående Skule

 

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

 

 

Regler for fravær etter høstferien

Korona-tiltakene i skolen er nå over, og fra og med etter høstferien opphører også de midlertidige fraværsreglene vi har hatt i korona-perioden. Fra og med 11. oktober gjelder derfor igjen at fravær pga. sykdom må dokumenteres med legeerklæring for å unnta det fra 10 %-regelen.  Det er ikke lenger tilstrekkelig med egenmelding for sykdom. Kortere sykdomsfravær og annet fravær kan registreres som meldt fravær, men det vil da telles innenfor 10 %-regelen i det enkelte fag. 

Bortsett fra muligheten for å trekke fra inntil 10 dager, vil nå alt sykefravær komme på vitnemål/kompetansebevis. Sykefravær fra før 11/10 vil ikke komme på årets vitnemål/kompetansebevis. 

Se mer om fraværsreglene her: Fravær i videregående (udir.no)

Veileder om smittevern (Udir)

Guide to infection control (Udir) 

Koronainformasjon fra Agder fylkeskommune

Ofte stilte spørsmål

Status og reiseråd fra AKT

Aktuelt

Til toppen