Eksamen våren 2024

Skriftlig eksamen for elever og privatister våren 2024

Skriftlig eksamen for elever og privatister foregår i tidsrommet 21. mai - 31. mai.

Alle bes møte senest kl 0830 på eksamensdagen. Husk å oppdater PC hos IT i god tid i forveien.

Ordinære vg3-elever skal ha 3 skriftlige eksamener, vg3 påbygg skal ha 2 skriftlige eksamener. 

Vg2 stud.spes. skal ha en eksamen, enten skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk.

Vg2 yrkesfag skal ha tverrfaglig eksamen, og kan i tillegg bli trukket ut til en skriftlig eller muntlig eksamen.

Vg1 stud.spes og vg1 yrkesfag kan bli trukket ut til en skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk eksamen.

Eksamenstrekket blir publisert i VIS 15. mai kl 0900.