Klage på karakter

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag. Privatister som tar fag fra videregående skole kan klage på eksamenskarakterer.

Fylkeskommunen har mer informasjon.

Klage på karakter