Skolemiljøutvalg

Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg etter opplæringsloven kapittel 11. Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

Skolemiljøutvalget  består i skoleåret 2022/2023 av:

Derin Amedi (Elevrådet)

Yonatan S. Tesfamichael (Elevrådet)

Hedda Dåsvatn (Elevrådet)

Gitte Klokkervold (Elevrådskontakt)

Jens Petter Røed (Rektor)

Til toppen