Skolemiljøutvalg

Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg etter opplæringsloven kapittel 11. Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

Skolemiljøutvalget  består i skoleåret 2021/2022 av:

Tobias Rokoengen Kjetså (Elevrådet)

Victoria Madsen Moldestad (Elevrådet)

Audun Attestog(Elevrådet)

Gitte Klokkervold (Elevrådskontakt)

Jens Petter Røed (Rektor)

Til toppen