Skolemiljøutvalg

Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg etter opplæringsloven kapittel 11. Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

Skolemiljøutvalget  består i skoleåret 2019/2020 av:

Eirik Dyrland Domaas (Elev)

Alnd Aziz (Elev)

Marie Tjomsaas Johanssen (Elev)

Gitte Klokkervold (Fagleder)

Birgit Attestog (Rektor)

Til toppen