Helsesykepleier

Skolehelsetjenestens formål er å arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.

Velkommen til helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er et gratis helsetilbud til deg som er elev ved skolen. Helsesykepleier har taushetsplikt, og du får ikke registrert fravær når du er hos henne.

Helsesykepleier Mari Haugen Abusland (48895053) er på skolen:

Tirsdager 09.00-14.15 og Fredager 09.00-12.00

 

Målet til tjenesten er å bidra til økt trivsel og mestring for ungdom, samt legge til rette for god fysisk, sosial og psykisk helse hos elevene. Videre skal skolehelsetjenesten bidra til å forhindre frafall i videregående skole.

Skolehelsetjenesten er åpen for alle typer henvendelser og jeg ønsker at ungdommen selv, foresatte, lærere eller andre tar kontakt så tidlig som mulig ved bekymring!

Skolehelsetjenesten samarbeider med foresatte, skolen og med de andre relevante tjenestene etter behov.

Aktuelle tema som man kan snakke med helsesøster om er:

* Trivsel på skolen, hjemme og/eller med venner

* Seksualitet og prevensjon

* Spørsmål om kropp og kosthold

* Bekymringer/psykiske vansker

* Rusproblematikk

Helsesykepleier har kontor i kjelleretasjen, i nærheten av resepsjonen.

 

Helsestasjon for ungdom

Åpent tirsdager 15.30-17.30

Her finner du lege og helsesøster.

Adresse: Ljosheimvegen 5, 4735 Evje (Evjeheimen, inngang

Hjemmesiden

 

Filmer:

Hva kan ungdom snakke med helsesykepeleier om

 Til foreldre:Bli bedre kjent med barnet ditt, deg selv og forholdet mellom dere

Til toppen