Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) i Agder gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og formidler tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Målet er at du skal få formell kompetanse som studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen kompetanse.

OT hjelper deg som er mellom 16 og 21 år som har ungdomsrett og oppfyller ett av disse kriteriene:

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

OT er behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

OT samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

 

Kontaktinformasjon til OT-rådgiveren i Setesdal:

Jon Terje Hegghaug

Setesdal videregående skole, avd. Valle

Tlf: 91 15 23 41

Send e-post

 

Vilbli.no 

Opplæringsloven § 3-6. Oppfølgingstjenesten

Forskrift til opplæringsloven kap. 13: Oppfølgingstjenesten