Pedagogisk- psykologiske tjenester

Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste hjelper ungdom i videregående opplæring, i skole og under fagopplæring. Det kan gjelde faglige vansker, psykiske eller sosiale problemer, behov for spesialundervisning eller annen form for tilrettelegging av opplæringen. PP-tjenesten har taushetsplikt, og bruk av tjenesten er helt frivillig.

Skolens PPT-kontakt:

Anne Cecilie Jordell Valvik

Mobil: +4747635834

E-post 

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside

Til toppen