Pedagogisk- psykologiske tjenester

Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste hjelper ungdom i videregående opplæring, i skole og under fagopplæring. Det kan gjelde faglige vansker, psykiske eller sosiale problemer, behov for spesialundervisning eller annen form for tilrettelegging av opplæringen. PP-tjenesten har taushetsplikt, og bruk av tjenesten er helt frivillig.

PPT kontakt ved Setesdal vgs:

Inger Johanne Larsen

Tlf. 94 51 48 64

Send e-post

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside

Til toppen