Ordensreglement

Ordensreglementet gjelder for alle elever i offentlige videregående skoler i Agder fylkeskommune.