Fritak for fag og vurdering

Du kan søke om fritak for tidligere beståtte fag og for vurdering med karakter i fagene norsk sidemål og kroppsøving. 

Gå til VISMA (krever innlogging)