Elev PC

Elevene må anskaffe seg bærbar PC gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning. Dette betyr at elevene ikke kan bruke privat PC i opplæringen på skolen.

Elevene får PC når de har signert en utlånsavtale ved skolestart. Etter endt opplæring beholder elevene utstyret.

Elevene betaler en egenandel hvert år som ikke skal overstige den laveste satsen på det ikke-behovsprøvde utstyrsstipendet elevene får fra Lånekassen. Dette stipendet, som skal bidra til å dekke utgifter elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr, må elevene søke selv.

Lærlinger og lærekandidater omfattes ikke av ordningen.

Informasjon om ikke-behovsprøvd utstyrsstipend

Informasjon om elev-PC

 

IKT- konsulent:

Thomas Hannaas

Tlf:  41 54 91 97

Send e-post