IKT-tjenesten

IKT-konsulenten kan hjelpe med:

  • Kurs for lærere og andre ansatte
  • Brukerstøtte
  • Installasjon av skolerelatert programvare
  • Fjerning av virus
  • Reinstallasjoner av maskiner
  • Tilrettelegging/installasjon av utstyr
  • Råd om bruk av teknologi

IKT- konsulent:

Thomas Hannaas

Tlf:  41 54 91 97

Send e-post