Lån og stipend

Du kan søke om lån og stipend når du har fått skoleplass

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men for å få det må du søke om stipendet. Utstyrsstipendet er uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener eller har i formue. Det skal være til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel til PC, kokkeklær, kalkulator eller idrettsutstyr. Lærlinger og lærekandidater får ikke utstyrsstipend.

Søknadfristen er 15. november.

Informasjon om lån og stipend

 

Ta kontakt dersom du har spørsmål:

Sigrid N. Kallhovd,

mob: 94 50 69 00,

Send e-post