Lån og stipend

Du kan søke om lån og stipend når du har fått skoleplass

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men for å få det må du søke om stipendet. Utstyrsstipendet er uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener eller har i formue. Det skal være til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel til PC, kokkeklær, kalkulator eller idrettsutstyr. Lærlinger og lærekandidater får ikke utstyrsstipend.

Søknadfristen er 15. november.

Les mer om lån og andre stipend på hjemmesiden til Lånekasse

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Sigrid N. Kallhovd,

Tlf: 94 50 69 00,

Send e-post

Til toppen