Skoleskyss

Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til videregående skole. I Agder er det Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) som har ansvaret for det praktiske driftsansvaret for skoleskyss.

Elever i videregående skole har rett til skoleskyss dersom avstanden mellom hjemmet og skolen er 6 km eller mer, eller man må ta båt til skolen.

Les mer på fylkeskommunenes hjemmeside

Til toppen