Skolens ledelse

Jens Petter Røed
Rektor og fungerende avelingsleder ved Hovden

Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder.
Tlf 46 93 74 01
Send e-mail

Helene Dovland
Avdelingsleder ved Hornnes

Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar.
Tlf 98 82 81 00
Send e-mail

Trond Haugom
Avdelingsleder ved Hornnes

Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar for teknologi- og industrifag, Bygg- og anleggsteknikk og fengselsundervisning i Agder fengsel avd. Evje.
Tlf 90 99 52 92
Send e-mail

Åshild Bødal
Administrasjonsleder

Administrasjonsleder har økonomisk og administrativt ansvar for alle merkantile tenester ved skulen, drift og vedlikehald av bygningsmassen, eksamensansvar, IKT-tenester, HMS-arbeid, drift av Elevheim og kantine.
Tlf 48 60 24 01
Send e-mail

Jon Terje Hegghaug
Avdelingsleder ved Valle

Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar.
Tlf 91 15 23 41
Send e-mail

Berit Follerås
Avdelingsleder ved Hovden

Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar.
Tlf 91 19 16 72
Send e-mail