Skolens ledelse

 

Jens Petter Røed
Rektor

Rektor er skolens administrative og pedagogiske leder.
Tlf 46 93 74 01
Send e-mail

 

Susan Furrebø
Avdelingsleder ved Hornnes

Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar.
Tlf 95 97 73 82
Send e-mail

 

Trond Haugom
Avdelingsleder ved Hornnes

Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar for teknologi- og industrifag, Bygg- og anleggsteknikk og fengselsundervisning i Agder fengsel avd. Evje.
Tlf 90 99 52 92
Send e-mail

 

Åshild Bødal
Administrasjonsleder

Administrasjonsleder har økonomisk og administrativt ansvar for alle merkantile tenester ved skulen, drift og vedlikehald av bygningsmassen, eksamensansvar, IKT-tenester, HMS-arbeid, drift av Elevheim og kantine.
Tlf 48 60 24 01
Send e-mail

 

Ewald Assmann
Avdelingsleder ved Valle

Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar.
Tlf 94 50 69 51
Send e-mail

 

Per Bård Torvik
Avdelingsleder ved Hovden

Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar.
Tlf 94 50 69 71 - 41 90 03 17
Send e-mail

Til toppen