Visjonen vår

«Vi vil vere ei drivkraft for kunnskap, utvikling og mangfald.»

Satsingsområde: 

Rekruttering 

 • Marknadsføring (vere synleg, “Eit naturleg val”) 
 • Kompetanse
 • Mangfald 
 • Samarbeid eksternt 
 • UTV/open skule 

 

Miljø 

 • Livsmestring 
 • Psykisk og fysisk helse 
 • Relasjonsbygging 
 • Inkludering
 • Trivsel 
 • Natur 
 • Kultur 
 • Fag og teknologi 

 

Samhandling 

 • Elevmedverknad 
 • Ressursar
 • Avdelingar 
 • Fagområde 
 • Samarbeidspartnarar